Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från tidens begynnelse till högkulturernas framväxt

Skapad 2021-02-04 09:20 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Åk 7 Nu ska vi gå tillbaka till "början"! Från att de första människorna vandrade ut från Afrika fram till högkulturernas uppkomst. Vi kommer att prata om hur människor från början var jägare, samlare och fiskare till att människan bli bonde och utvecklar ett jordbruk. Vi kommer också undersöka hur byar växer till samhällen och civilisationer.

Innehåll

Vad kommer vi arbeta med? 

Vi kommer att arbeta med SO-boken i historia. 

Vi kommer även att använde filmer från AV-media samt Studi. 

 

Hur kommer vi arbeta? 

Varje område kommer att ha olika moment-blad kopplade till sig med sidhänvisningar om vilka sidor som momentet är kopplat till.

Varje moment avslutas med egen rättning och genomgång av den samma.

I olika omgångar kommer momentbladen att vara grunden för de test som kommer att finnas med under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Från tidens begynnelse till högkulturernas framväxt

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
2.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
4.
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
5.
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
8.
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: