Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rörelse 2021

Skapad 2021-02-04 09:24 i St Mellby förskola Alingsås
Förskola
Under kommande 6 veckor har vi huvudfokus på Musik och rörelse, som en del i Lärohjulet.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Under vecka 5-10 lägger vi extra fokus på Musik och rörelse utifrån Lärohjulets plan. Vi vill att alla barn ska få uppleva musik och rörelse, väcka nyfikenhet och inspirera barnen på olika sätt.

 

 

Mål:'

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

-förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.


Var är vi? (Nuläge)

 

Vi har rörelseglada barn i gruppen och många gillar sång och musik. När vi vuxna är positiva, entusiastiska och förmedlar ett budskap med glädje får vi lätt med oss barnen och väcker deras nyfikenhet och lust att lära.


Vart ska vi?

 

Vi hoppas barnen ska känna att de fått en bredd i musik och rörelse och att det ska kännas lustfyllt. Att de själva får ideér och tankar att självmant  bygga på i ämnet. Att barnen ska samarbeta på ett bra sätt och känna sig trygga att stå inför grupp.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi tänker att vi vill få in mer sång i verksamheten, göra instrument och spela på instrument, lyssna på och göra musik, forska och dansa till musik.

Rörelsegympa både inne, ute och i gympasal och använda oss av skogen i vår närmiljö.

 

Vi dokumenterar arbetet på Unikum.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: