Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering musik ÅK 2

Skapad 2021-02-04 10:14 i Växthusets skola Uppsala
Grundskola F Musik

Innehåll

Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

·          spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

·          skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

·          analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

Musicerande och musikskapande.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemble spel.

·          Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

·          Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

·          Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

·          Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

·          Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

·          Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

·          Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

·          Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

·          Hur instrumenten låter och ser ut.

·          Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: