Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker i skönlitteraturen

Skapad 2021-02-04 10:24 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska
Vad har vi människor skrivit litteratur om och vad har påverkat dem som har skrivit litteraturen? Vi ska nu fördjupa oss mer i litteraturhistoria och titta på några kända verk från olika epoker.

Innehåll

v.5 Fredag: Introduktion och Antiken 

v.6 Torsdag: Romantiken

v.6 Fredag: Vilka är klassikerna från dessa epoker? Bokprat av bibliotekarie/ Realismen

v. 7 Torsdag: Realismen

v. Fredag: Modernismen

v.8 Programvecka - läsa bok 

v.9 Sportlov

v.10 Torsdag: Genomgång utredande text/Läsa

        Fredag: Läsa/ Samla stoff till texten

v.11 Läsa och skriva anteckningar 

v.12 Skriva utredande text. 

Uppgifter

 • Fördjupning litterärepok

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A

Matriser

Sve
Klassiker i skönlitteraturen

Skriva utredandetext

 • Sve  -   Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Sve  E   Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
 • Sve  E   Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
 • Sve  C   Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
 • Sve  A   Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
E
Eleven gör översiktliga slutsatser mellan sin roman, epok och idéströmningar samt förhållanden i samhället. I sin analys använder eleven 2-3 begrepp.
C
Eleven drar utförliga och välgrundande slutsatser mellan sin roman, epok och idéströmningar samt förhållanden i samhället. I sin analys använder eleven minst fyra litterära begrepp.
A
Eleven drar utförliga, nyanserade och välgrundande slutsatser mellan sin roman, epok och idéströmningar samt förhållanden i samhället. I sin analys använder eleven minst fem litterära begrepp.
Eleven drar utförliga, välgrundande och nyanserade slutsatser mellan sin roman, epok och idéströmningar samt förhållanden i samhället. I analysen använder sig eleven av minst fem litterära begrepp.
Aspekt 1
E Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
C Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
AEleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
A Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Ny rubrik

E
Eleven gör översiktliga slutsatser mellan sin roman, epok och idéströmningar samt förhållanden i samhället. I sin analys använder eleven 2-3 begrepp.
C
Eleven drar utförliga och välgrundande slutsatser mellan sin roman, epok och idéströmningar samt förhållanden i samhället. I sin analys använder eleven minst fyra litterära begrepp.
A
Eleven drar utförliga, nyanserade och välgrundande slutsatser mellan sin roman, epok och idéströmningar samt förhållanden i samhället. I sin analys använder eleven minst fem litterära begrepp.
Eleven drar utförliga, välgrundande och nyanserade slutsatser mellan sin roman, epok och idéströmningar samt förhållanden i samhället. I analysen använder sig eleven av minst fem litterära begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: