👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden år 5 Eklandaskolan VT 2021

Skapad 2021-02-04 10:38 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Vasatiden år 5
Grundskola 5 Historia
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de stora förändringar som sker i vårt land i slutet av 1400- och början av 1500-talet. Reformationens påverkan, frigörelsen från danskarna och att en mäktig, enväldig kung kommer till makten. Hur förändrades vårt land? Finns något kvar av det än idag?

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

 • Arbetsområde: Vasatiden 

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att se samband mellan olika tidsperioder
 • din förmåga att presentera fakta muntlligt och skriftligt
 • din förmåga att självständigt söka fakta ur olika källor och värdera deras trovärdighet
 • utveckla förståelse för att det förflutna präglar vår nutid och även vår framtid

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Lärarledda genomgångar, diskussioner och reflektioner
 • Muntliga och skriftliga redovisningar, enskilt eller i grupp
 • Utveckla ordförrådet med historiska begrepp
 • Boken "Koll på Vasatiden"
 • Film

Bedömningar

Bedömning enligt matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Vasatiden

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
goda kunskaper / mycket goda kunskaper
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang / välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
utvecklade resonemang / välutvecklade och ny­anserade resonemang
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt / använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.