Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 9 VT- 21, Mellankrigstiden & Andra världskriget

Skapad 2021-02-04 10:54 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Historia
Mellankrigstiden & Andra världskriget

Innehåll

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska utveckla och förbättra din förståelse och kunskap om en viktig händelse som har haft en stor påverkan på människors liv. Genom att du får kunskap om andra världskriget och förintelsen har du också förstått hur en händelse kan förändra människors sätt att leva, tro och tänka. Du har också fått kunskap om en viktig del av vår historia.

Under arbetsområdet kommer vi först att arbeta med tiden mellan de två världskrigen, den sk. “mellankrigstiden”, och därefter kommer vi att arbeta med andra världskrigets orsaker, händelser och konsekvenser. Vi kommer även att arbeta med historiska källor och källkritisk.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
    Hi  7-9
  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
    Hi  7-9
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Mellankrigstiden & Andra världskriget

E
C
A
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor samt om förintelsen. Du kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor samt om förintelsen. Du kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor samt om förintelsen. Du kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband mellan nutid/förflutet/framtid
Du kan se samband mellan olika tidsperioder och på ett enkelt sätt resonera med till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Du kan se förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och på ett utvecklat sätt resonera med relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Du kan se komplexa samband mellan olika tidsperioder och på ett väl utvecklat sätt resonera med väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Historiska källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: