Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Gr 1-9 Gymnasium Danska - Alfabetet, Uttal och skillnader mot svenska

Skapad 2021-02-04 11:03 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Vi jobbar med detta parallellt med övriga ämnen och läroplaner genom hela kursen. Det kan ara individuellt för varje elev om det finns behov att träna på dansk eller svenskt uttal.
Grundskola F – 9
Vi går genom alfabetet med vikt på dom bokstäver där det finns avgörande skillnad mellan svenska och danska i uttal, dagligt talspråk och skrift. Vi letar ord-exemplen på båda språken och diskutera skillnader samt tränar uttal och skrift.

Innehåll

Mål:

-Känna till dom avgörande skillnader mellan svenskt och danskt uttal.

-Känna till danska uttalsregler.

-Att obehindrat kunna byta språk och göra sig förstått på båda svenska och danska.

-Insikt i svårigheterna för svensktalande/dansktalande att förstå eller uttrycka sig på andra språket, fast språken är ganska lika!

Arbetssätt:

Anpassas efter behov/klass.

For varje aktuell bokstav kan vi komma arbeta med:

-Introduktion kring bokstaven.

-Vi diskuterar exemplen på ord och talspråk/skrift.

-Eleven gör egna ordlistor muntlig eller skriftligt med exemplen som läses högt.

-Eleven hittar exemplen från en läst text från övriga arbetsområden.

-Vi koller på Youtube film om aktuellt bokstav/ord/uttryck.

-Vi tränar med rim och remsor.

-Skrivövningar

Bedömning:

Dina kunskaper i skillnaden mellan danska och svenska alfabetet i uttal och skrift.

Din kunskap om danska uttalsreglerna.

Din förmåga att uttrycka dig med rätt uttal. 

Tidsplan:

Klass 1-6: Vi jobbar med detta parallellt med övriga ämnen genom hela terminen och går genom relevante bokstav i alfabetet stegvis för varje lektion. 

Klass 7-9, Gym: Under enstaka lektioner jobbar vi med relevant grupp av bokstav och danska uttalsregler. Parallellt med övriga ämnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: