Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 7, kap. 4

Skapad 2021-02-04 11:50 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola F Matematik
Nu ska vi arbeta med samband och förändring.

Innehåll

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxan kommer att variera i form, ibland är det att förbereda å skaffa en förförståelse, ibland kan det vara att träna på det vi har gått igenom.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.     Skriftliga prov

2.     Gruppuppgift

3.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

X Kap 4 – Samband och förändring

 

Centralt innehåll

·       Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

·       Proportionalitet och procent samt deras samband.

·       Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

·       Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

6

 

Uppstart kap 4

 
 

 

4.1 Proportionalitet

 
 

 

   

7 - 9

 

4.2 Tid och rörelse

Läxa 13 

 

 

4.3 Sträcka, tid och hastighet

 

 

 

 

 

9 - 10

 

4.4 Andel i bråkform

 

 

 

4.5  Andel i procentform (I)

Läxa 14 

 

 

 

 

11

 

4.6 Andel i procentform (II)

 

 

 

4.7 Hur stor är delen

Läxa 15

 

 

   

12

 

Diagnos kap 3 Blandade uppgifter

 

 

 

Träna Tal / Utveckla tal

Läxa 16

 

 

   

13

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Repetition + Övningsprov

 

 

 

Prov Kap 4

 

 

 

   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: