Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Asatron - Odens rike

Skapad 2021-02-04 12:27 i Murgårdsskolan Sandviken
Vi ska lära oss om nordisk mytologi, berättelser om myter om asagudarna.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Arbetsområdet behandlar den nordiska tron under vikingatiden. Vi kommer främst att arbeta om de myter som berättas om asagudarna.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om nordisk mytologi. Du kommer att få lära dig om olika asagudar och om en del myter som man berättade. Vet du till exempel varför veckodagarna heter som de gör?

Mål

 • Du ska ha kunskap om de mest kända asagudarna
 • Du ska kunna återberätta delar av någon/några kända myter.
 • Du ska kunna förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med:

Rita, skriva och berätta om myterna

Titta på film från UR

 

 

Bedömning

Eleverna ska göra en quiz samt skriva en faktatext om Asatron

 

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Asatron - Odens rike

Rubrik 1

Nivå 1
Du är på väg mot målen.
Nivå 2
Du har nått målen för arbetsområdet.
Nivå 3
Du har nått målen och har goda kunskaper om arbetsområdet.
Aspekt 1
Veckans dagar
Du kan veckans dagar men behöver lära bakgrunden till deras namn
Du kan veckans dagar och kan berätta något om hur några dagar fick sitt namn
Du kan alla veckodagarna och vet vilka gudar eller andra fakta som ligger bakom namnen.
Ny aspekt
Skapelsen enligt Asatron
Du kan nämna några fakta kring skapelsen enligt Asatron.
Du vet att världen utifrån Asatron kretsar kring världsträdet Ygdrasil och kan berätta om Gudarnas värld, människornas värld och jättarnas värld.
Du kan berätta om världen utifrån Asatron och förklara de olika världarna, berätta om midgårdsormen, nornorna samt om Ragnarök.
Ny aspekt
Gudarna
Du kan namnet på några gudar
Du kan namnen på flera viktiga gudar och kan berätta något om dem.
Du kan namnet på de viktigaste gudarna och kan berätta en hel del om dessa, bl a om hur Oden miste sitt öga, om hans häst Sleipner, om Fenrisulven och Tors hammare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: