Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och motorer

Skapad 2021-02-04 12:41 i Främbyskolan Falun
Magneter och motorer. Hur funkar det?
Grundskola 6 Teknik Fysik
Under vårens tema kommer vi att jobba med magneter och motorer. Två spännande områden som berör både teknik och fysik. Hur fungerar egentligen magneter och vilken koppling har de till motorer?

Innehåll

 

 

Kopplingar till läroplanens centrala innehåll

 •  
  Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 •  
  Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 •  
  Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

                                                                                           

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • känna till något om motorers funktion och kunna bygga en enkel motor
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 

 

Bedömning

Så här kommer jag bedöma dig:

 • Kontinuerligt under lektioner och under arbetsgång

 hur du klarar:

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att bygga en magnetmotor och beskriva hur den fungerar
 • att planera och genomföra en undersökning samt att träna och skriva laborationsrapport

 

Arbetssätt:

Du kommer att få

 • genomgångar
 • se film
 • arbeta laborativt och skriva laborationsrapporter
 • träna på att följa instruktioner
 • läsa texter och arbeta med olika arbetsuppgifter


  Här är en sorts motor du kommer att få tillverka. Filmens språk är engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Tk
Fysik åk 6 Magnetism

E
C
A
Fysiken och vardagslivet
Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikens metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidra till och ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att efter någon bearbetning arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder tekniska och fysikaliska begrepp (t.ex. attrahera, repellera, Sydpol, Nordpol, Magnetfält, Geografiska polen, Magnetiska polen permanentmagnet, elektromagnet).
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativ god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: