Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk - SPRÅKET! SvA åk 7

Skapad 2021-02-04 12:39 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Under några veckor ska ni få läsa texter, diskutera och analysera dem. Ni ska få lära er texters olika språkliga drag och träna på stavningsregler. Vi ska prata om hur språk och identitet hänger ihop och hur vi skriver på nätet. Ni ska få titta på dikter och fundera på deras budskap och betydelse. Vi ska också titta på en film som ni ska analysera. Dessutom ska ni studera texttypen beskrivande och förklarande text.

Innehåll

1:a arbetsområdet:

 1. Genomgång av temat,
 2. Lyssna!   Läs!
 3. Ordkunskap- Vi tränar ord-vad de betyder och hur de stavas. Diktamen.
 4. Bok: " Min pappa är snäll och min mamma är utlänning".  Lyssna och läs.
 5. Svara på frågor. Vi diskuterar   dina svar  tillsammans.
 6. Boktips!   Vad läser du för bok nu?
 7. Bedömningsuppgift:  Diktamen, läsförståelse av en text du får av Gerd.

2:a arbetsområdet:

 1. Klassikern! Ni ska få läsa   ett utdrag ur "Mor gifter sig"   av Moa Martinsson.
 2. Ordkunskap -  Vi tränar ord-vad de betyder och hur de stavas. Diktamen.
 3. Svara på frågor. Vi diskuterar dina svar tillsammans.
 4. Bedömningsuppgift: Diktamen,   du ska redovisa för vem Moa Martinsson var med hjälp av frågor .

3:e arbetsområdet:

 1. Läst i tidningen! Yttrandefrihet, tryckfrihet, moral, etik, rättigheter, skyldigheter, ansvar.
 2. Ordkunskap- Vi tränar ord-vad de betyder och hur de stavas. Diktamen.
 3. Insändare! Vad får man skriva på nätet? 
 4. Svara på frågor. Vi diskuterar dina svar tillsammans.
 5. Sociolekter. 
 6. Svara på frågor. Vi diskuterar dina svar tillsammans.
 7. Bedömningsuppgift: Diktamen,  du ska göra en enklare undersökning angående sociolekter.

4:e arbetsområdet:

 1. Kort sagt!  Att läsa en dikt och en seriestrip.
 2. Ordkunskap- Vi tränar ord-vad de betyder och hur de stavas. Diktamen.
 3. Svara på frågor. Vi diskuterar dina svar tillsammans.
 4. Bedömningsuppgift: Diktamen, du ska göra en egen seriestrip med ett  budskap.

5:e arbetsområdet:

 1. Se film! Vi ska se filmen "I rymden finns inga känslor".
 2. Ordkunskap-Vi tränar ord-vad de betyder och hur de stavas. Diktamen.
 3. Vi diskuterar filmen och gör en analys av den tillsammans.
 4. Bedömningsuppgift: Diktamen

 

 

 

Matriser

SvA
Tema språkbruk åk 7 SvA

E
C
A
Ny nivå
Läsa och skriva
Läsflyt. Hur du angriper en text och analysera den med koppling till , tema, budskap, motiv, avsändare och sammanhang.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Läsa och skriva
Hur du sammanfattar texters innehåll med koppling till tid, orsaker, sammanhang och andra lästa texter visar din läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar Du mycket god läsförståelse.
Berättande texter och sakprosatexter
Hur du från egna erfarenheter tolkar och för resonemang om budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Berättande texter och sakprosatexter
Hur du för resonemang om verket med kopplingar till författaren
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
.Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Berättande texter och sakprosatexter
Vilka slutsatser drar du om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang den skrevs i.
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Språkbruk
Skriva texter med språklig variation, textbindning, anpassning till textens genre, använda språkliga strukturer och regler så som stavning och grammatik.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga regler och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga regler och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga regler och strukturer.
Informationssökning och källkritik
Hur man sovrar för att välja bort överflödig information. Källkritik och olika förhållningssätt till källor. Muntliga, skriftliga, digitala källor som uppslagsböcker, databaser, webbsidor. Värdera användbarheten hos informationen som trovärdighet och texter som är skrivna så man förstår dem.Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Språkbruk
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Berättande texter och sakprosatexter
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan Du förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan Du förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Språkbruk
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Tala, lyssna och samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Språkbruk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med modersmål, närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med modersmål, närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med modersmål, närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Ny rubrik

E
C
A
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: