Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering musik 5A

Skapad 2021-02-04 12:56 i Treklangens skola Uppsala
Grundskola F Musik

Innehåll

Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

·    spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

·    skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

·     analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Musicerande och musikskapande

·         Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

·         Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

·         Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

·         Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

·         Musikframföranden.

Musikens verktyg

·         Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

·         Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

·         Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

·         Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

·         Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

·         Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

·         Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musikens sammanhang och funktioner

·         Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

·         Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

·         Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

·         Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: