Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustavianska tiden

Skapad 2021-02-04 13:13 i Frötuna skola Norrtälje
Stormaktstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Den svenska stormaktstiden följdes av Frihetstiden och den Gustavianska tiden, från 1718 då Karl den tolfte dog och hundra år framåt. Arbetsområdet handlar om dessa två spännande perioder då Europa och världen blir upplyst och demokratier bildades både genom blodiga revolutioner och fredliga diskussioner och makten tas av folket.

Innehåll

 

Så här arbetar vi:

 • du reflekterar, samtalar och resonerar vid genomgångar och diskussioner
 • du gör arbetsuppgiften enskilt eller med kompis en minilektion på 5 minuter om något område från tidsperioderna.
 • du läser och sammanfattar texter i SO Upptäck historia
 • du genomför en muntlig eller skriftlig redovisning

Bedömning 

Du visar din kunskap genom att

- göra en minilektion på 5 minuter

•att redovisa din lektion muntligt med bildstöd inför klassen.
•att jämföra, motivera och resonera i diskussioner och skrivuppgifter

Du ska kunna:

- Anledningen till att år 1718 och hundra år framåt kallas för Frihetstiden och Gustavianska tiden.

- Kunna resonera om hur Sveriges gränser, statsskick och  levnadsvillkor förändrades under denna period.

- Kunna jämföra frihetstiden och gustavianska tiden i Sverige med Sverige idag.

- Förklara ord och begrepp relaterade till området.

 
 

Uppgifter

 • Frihetstiden

 • Sverige 1719-1866

 • Gustav III

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden och Gustavianska tiden

På väg
E
C
A
Faktakunskaper - utmärkande drag
Känna till varför tiden mellan 1611 och 1718 i Sveriges historia kallas för Stormaktstiden.
Du behöver träna vidare på dina faktakunskaper om de historiska perioderna
Du kan beskriva kortfattat ett eller flera av skälen till periodernas namn
Du känner till flera av skälen till att dessa perioder kallas så
Du kan utförligt beskriva varför dessa perioder kallas så
Faktakunskaper - viktiga personer och händelser
Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden
Du behöver träna vidare på Sveriges regenter, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna, men inte alla.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Faktakunskaper - kartan
Kortfattat kunna beskriva hur Sveriges karta såg ut när Sverige var som störst och när detta var.
Du behöver bli säkrare på dina kartkunskaper, glöm inte att använda de olika hjälpmedlen.
Du har viss kännedom om hur Sveriges karta såg ut och förändrades under dessa perioder.
Du har kännedom om hur Sveriges karta såg ut och förändrades under dessa perioder
Du har mycket goda kunskaper om hur Sveriges karta såg ut och förändrades under dessa perioder
Faktakunskaper - levnadssätt
Ha kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Du behöver bli säkrare i att visa upp din fakta i dina svar på frågorna
Du känner till en del fakta om hur människors levnadsvillkor förändrades
Du har grundläggande kunskaper om hur människors levnadsvillkor förändrades
Du har mycket god förståelse för hur människors levnadsvillkor förändrades
Faktakunskap - personer
Du känner till några personer och händelser under tidsperioden och orsaker och konsekvenser av dessa händelser och handlingar samt om vi kan se spår av något än idag.
Du behöver bli säkrare i dina kunskap om personer under Stormaktstiden och hur de satt spår i vår tid
Jag berättar om någon person under dessa perrioder samt berättar om hur de satt spårt i vår tid.
Jag berättar om några personer under dessa perioder samt berättar om hur de satt spår i vår tid..
Jag berättar om många personer under dessa perioder samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Du behöver träna mer på nya ord och begrepp som är relevanta för temat. Du behöver också prova att använda dem.
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat.
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Du behöver träna mer på att läsa och förstå så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna.
Du har en grundläggande förståelse för perioden och kan resonera kring centrala händelser och konsekvenserna samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Du har en god förståelse för perioden och kan resonera kring flera centrala händelser och konsekvenser samt berättar om något spår stormaktstiden har fått i vår tid.
Du har en mycket god förståelse för perioden och kan resonera och ser samband mellan olika händelser och konsekvenserna samt berättar om något spår stormaktstiden har fått i vår tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: