Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Promenad

Skapad 2021-02-04 13:28 i Snödroppens förskola Kristianstad
Förskola
Vi fortsätter att arbeta med boken Promenad, utifrån barnens intresse just nu så kommer barnen att få skapa sina egna hus.

Innehåll

Syftet:

Med denna aktivitet är att barnen utifrån sina intressen ska få skapa sina egna hus efter sin förmåga.

Ett vidare syfte är att barnen ska få chans till att fortsätta sitt lärande inom det de redan har upplevt och utforska vidare i sitt intresse inom detta område

I läroplanen står att Barnen lär sig just genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnen ska få utveckla sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild och fler.

 

Mål:

Målet med aktiviteten är att barnen ska fortsätta finna glädje och intresse i vårt tema samt ett fortsatt utforskande.

 

Metod:

Vi startar upp aktiviteten med en tydlig inramning:

  • Vi läser sagan
  • Tydliga för barnen om vad som ska hända
  • prata om föregående aktivitet mind-map och foton
  • Pedagoger är väl förberedda med material till aktiviteten

Organisation;

  • Lagom antal barn för att ge barnen tid i sitt skapande
  • Lyhörda pedagoger i barnens görande där vi möjliggör för barnen att komma till tals och ta intiativ
  • Medforskande pedagoger

Dokumentation:

  • I den här aktiviteten använder vi i-pad samt samtal med barn och pedagoger vad barnen upplevt i aktiviteten

 

Utvärdering:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: