Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Discussion about the book: The absolutely true diary of a part time Indian

Skapad 2021-02-04 13:30 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola F
Vi kommer vid ett par tillfällen samtala om boken och dess innehåll i mindre grupper. När vi läst klart boken genomför eleverna en slutdiskussion som spelas in och bedöms.

Innehåll

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

  • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

  • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

Arbetsgång och bedömning:

Vi kommer att samtala vid flera tillfällen för att träna innan slutdiskussionen. De får i grupperna öva på att framföra sina tankar om boken och innehållet. 

 

Matriser

Diskussion om The absolutely true diary of a part time Indian

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig interaktion (samtal) samt anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
- uttrycka sig enkelt och begriplig samt kan i någon mån anpassa sitt språk
- uttrycka sig tydligt och begripligt och med visst flyt samt kan uttrycka sig med viss anpassning
- uttrycka sig tydligt och med flyt kan uttrycka sig med viss anpassning
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
- kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
- kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
- kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: