Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta kapitel 3-4

Skapad 2021-02-04 13:47 i Djupedalskolan Härryda
Matematikboken Beta , Kapitel 3 och 4. .
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 3 och 4 i matematikboken Beta. Du får lära dig mer om tid, tabeller och diagram samt att räkna med tal i decimalform.

Innehåll

Syfte

När du har arbetar med dessa kapitel får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • läsa av och ange tid
 • se samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • beräkna lägesmått och hur de användas i statistiska undersökningar

 • avrunda tal i olika sammanhang
 • använda metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten
 • använda metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform
 • att välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen
 • kunna begreppen: kvart, x-axel, y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, frekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median,
  avrundning, överslagsräkning, närmevärde, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetssätt 

Du:

deltar vid genomgångar (lyssnar och samtalar)

jobbar enskilt eller tillsammans med andra med en eller två av nivåerna på varje avsnitt

- lyssnar på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- får möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

- gör en diagnos där resultatet avgör om du arbetar vidare med fördjupning eller träna mera

- gör en provräkning med uppgifter kopplade till innehållet i de två kapitlen

 

Bedömning

Jag bedömer:
- ditt arbete och ditt deltagande i aktiviteter i klassrummet.

- hur du redovisar dina uppgifter med tydligt visade tankegångar, enhet och svar.

- hur du väljer och använder metoder.

- hur du löser problemlösningsuppgifter.

- hur du kan de begrepp som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematikboken Beta kapitel 3-4

Kapitel 3 Tid, tabeller och diagram

Ej än godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
3:1 Räkna med tid
År, månader, veckor, dygn, timmar, minuter, sekunder. Digital och analog tid
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag är osäker på hur jag räknar med tid och behöver träna mer på att bli säker på året, klockan och räkna med tid.
Jag kan räkna med tid och är ganska säker på året, klockan och hur jag räknar med digital och analog tid samt tidsåtgång.
Jag är säker på hur jag räknar med tid och kan beräkna tidsåtgång även med digital och analog tid i textuppgifter samt hur jag omvandlar olika tidsenheter.
3.2-3.3 Stolp, stapel, linje och cirkeldiagram
Tabeller, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag behöver träna mer på de olika diagrammen för att veta hur jag ska avläsa de olika diagrammen.
Jag kan använda mig av fler av de olika diagrammen. Jag kan avläsa dem och även konstruera/rita egna diagram.
Jag är säker på alla diagrammen och visar det genom att avläsa och konstruera/rita egna diagram.
3.4 Medelvärde, typvärde och median
Lägesmått såsom: Medelvärde - genomsnitt Typvärde - värdet som förekommer flest gånger Median - mellersta värdet
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag är osäker på medelvärde, typvärde och median och vet inte riktigt när jag ska använda dem.
Jag kan använda mig av medelvärde, typvärde och median vid enklare uppgifter och textuppgifter.
Jag är säker på medelvärde, typvärde och median även vid uppgifter som är lite svårare och där jag själv måste använda mig av olika samband för de olika lägesmåtten för att kunna lösa uppgifterna.
Problemlösning
Kapitel 3 - Steg för steg Kapitel 4 - Tänka logiskt
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag behöver träna mer på problemlösningsuppgifter och hur jag ska använda mig av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt".
Jag kan använda mig av strategierna och kan lösa fler problemlösningsuppgifter med hjälp av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt".
Jag är säker och använder mig av strategierna och kan lösa de flesta problemlösningsuppgifter med hjälp av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt". Jag visar mina lösningar tydligt och det går lätt att följa mina resonemang.

Kapitel 4 Räkna med tal i decimalform

Ej än godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
4.1 Avrundning
Avrundning-närmevärde Avrunda till närmaste: heltal, tiotal, hundratal tiondelar och hundradelar
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag är osäker på hur jag ska avrunda och avrundar utan att ta hänsyn till vad det står i uppgiften eller hur jag ska tolka uppgifter såsom: avrunda till närmaste hundratal eller ental.
Jag kan och vet hur jag ska avrunda heltal, tiotal och hundratal. Jag kan för det mesta även avrunda tiondelar och hundradelar.
Jag kan och är säker på hur jag ska avrunda heltal, tiotal, hundratal, tiondelar och hundradelar.
4.2- 4.3 Överslagsräkning
Överslagsräkning i huvudet och skriftligt, alla fyra räknesätten
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
Jag är osäker på hur jag ska använda mig av överslagsräkning och det blir lätt fel.
Jag vet och kan använda mig av överslagsräkning vid enklare uppgifter.
Jag vet och kan använda mig av överslagsräkning vid svårare uppgifter vid alla fyra räknesätt.
Algoritmer/uppställning
Uppställning med decimaltal i: Addition Subtraktion Multiplikation Kort division
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
Jag är osäker på fler av uppställningarna och hur jag ska använda minnessiffrorna samt decimaler.
Jag kan fler av de fyra uppställningarna och hur jag använder minnessiffror och decimaler.
Jag är helt säker på alla fyra uppställningar och är säker på hur jag använder mig av minnessiffror, decimaler och fylla på med noll vid kort division.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: