Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiksamlingar

Skapad 2021-02-04 14:09 i Knekten förskola Flen
Förskola
Matematiksamlingar med fokus på olika matematiska begrepp som t.ex. antal, siffror, geometriska former, lägesord osv

Innehåll

 

Syfte

Vi vill att alla barn utvecklar ett intresse för matematik och att de ska få “lära känna” olika begrepp inom matematik. Detta ska ske på ett roligt och lustfyllt sätt.

Vi vill ta reda på vad barnen kan sedan innan och hur vi kan utveckla deras intresse och kunskaper inom matematik.

 

Innehåll (Övergripande arbetsområden)

I våra grupper kommer vi att arbeta med olika matematiska begrepp som t.ex. antal, siffror, geometriska former, längd, storlek, lägesord osv.

Vi kommer bland annat leka “matematiklekar”, sjunga, berätta matematiksagor, använda oss av mattemonstret mm.

 

Dokumentation

 

Vi använder oss av kommunens matematik-kartläggning, fotograferar aktiviteterna, reflekterar i arbetslaget och använder individuell lärlogg i Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: