Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV9 Bekämpa fattigdomen

Skapad 2021-02-04 14:25 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer efter en gruppdiskussion att skriva en egen text om hur du vill få bort fattigdomen i världen. Instruktionerna finns under INNEHÅLL nedan!

Innehåll

­­BEKÄMPA FATTIGDOMEN

 

Du har blivit utsedd till att ingå i en internationell arbetsgrupp som ska försöka lösa problemen med fattigdom i världen. Uppgiften är lite knepig eftersom det gäller att få med de rika länderna på de åtgärder ni föreslår, och därför är det viktigt att du får fram genomtänkta, seriösa och realistiska förslag.

 

Du ska skriva en uppsats som ska skickas till FN för att tas upp med de rikaste ländernas ledare! Argumentera för dina förslag, så att vi får en rättvisare värld!

 GRUPPDISKUSSION:

Fundera i gruppen på följande saker, och ta anteckningar i ett dokument!

 

1.Vilka är de vanligaste orsakerna till fattigdom i världen? Gör en lista på 4-5 saker ni tror är viktigaste orsakerna. Sätt den viktigaste först!

 

2. När ni gjort er lista kan ni öppna den här länken och ta reda på vilka de vanligaste orsakerna till fattigdom är. Scrolla ner en bit så kommer ni till listan.
https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/varldens-befolkning/fattigdom-och-ohalsa-i-varlden

 

3. Vad, enligt dig, behöver en människa för att man ska kunna leva ett vanligt, bra liv? Beskriv och förklara!

 

4. Hur bra har vi det i västvärlden (europa + usa, kanada)? Har vi det för bra? Beskriv och förklara! Har alla i dessa länder ett lika bra liv? Förklara och ge exempel!

 

5. Skulle ALLA i världen kunna ha det lika bra - varför / varför inte? Förklara – ge exempel!

 

6. Skulle du vara beredd att sänka din standard för att ge andra möjligheten att få det bra? Varför / Varför inte? Förklara – ge exempel!

 

7. Hur mkt kan du tänka dig att sänka din standard för att dela med dig till de som har det sämre? Vad kan du tänka dig vara utan? Är den uppoffringen verkligen tillräcklig för att de fattiga ska få det bättre?

 

8. Vilka 4 viktiga åtgärder föreslår du för att komma tillrätta med fattigdomsproblemen i världen?

           -          Beskriv åtgärderna du vill sätta in för att förbättra läget!

-          Förklara så tydligt som möjligt och ge exempel på hur dina åtgärder kommer förbättra för de fattiga!Arbetsgång:

1 Genomgång av uppgiften + diskussion i smågrupper, ca 1 lektion (fre V5).

 

2 Eget uppsatsskrivande enl ovan, ca 3 lektioner. Din text ska bygga på punkterna 2-8 ovan! Styckeindela texten med hjälp av frågorna. INLÄMNING FREDAG V6 ! ! !


Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: