👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul LEKLUST

Skapad 2021-02-04 14:46 i Jägargårdens förskola Östersund
Förskola
Modul LEKLUST ingår i Östersunds kommun utvecklingsarbete kring LEK. I den här modulen får du en möjlighet att fördjupa dig i lekens betydelse och att få syn på din egen roll och inverkan i barnens lek.

Innehåll

Modul LEKLUST

Syfte: Att fördjupa dig i lekens betydelse och att få syn på din egen roll och inverkan i barnens lek.

Mål Öka barnens delaktighet i lek

 

Planering 

Vad ska vi göra:

Hur ska vi göra det: 

När: 

Var:

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Ex filma, matriser osv...

 

Reflektion och Analys

Hur:  med stöd av dokumentation samt de frågeställningar som är kopplade till modulen. Frågeställningar kopieras in i reflektion.

När: 

 

Reflektionsfrågor i D-delen

 • Vad händer med leken när du som pedagog är delaktig i leken?  

 • Blir det någon skillnad i barnens lek beroende på vilken roll du intar: 

observerar, deltar, regisserar? 

 • Vad händer med barnens delaktighet när du: 

observerar, deltar, regisserar? 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18