Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd: Uppgift Trerätters meny

Skapad 2021-02-04 14:40 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Du tillverkar delar av en trerättersmeny i hårda och mjuka material, där du arbetar med inspiration av matkultur och material.olika material.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

 

 

 

Vi arbetar med ett tema som är tillverka en trerätters meny i blandade återbruksmaterial till exempel skräp, spillvirke, tygrester, garn, metall, gips, hönsnät, ståltråd. Vi pratar om materialens egenskaper och användningsområden.

 

Vi idé utvecklar med tankekarta där vi inspireras av matkulturer från olika delar i världen och materialet. I arbetsområdet arbetar vi med hur olika kombinationer av färger, former och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

Vi driver arbetet framåt med muntlig och skriftliga arbetsinstruktioner och ser hur de kan läsa och följas med eller utan stöd och delar av arbetet ansvarar vi själva för att planera.

 

Vi arbetar med slöjdarbetets olika delar; idéutveckling, överväganden, framställning i och värdering.

 

Vi arbetar med handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Vi dokumenterar arbetet med slöjdlogg, lektionsmål och utvärdering.

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

 

 

Vi startar upp arbetet med en Power Point presentation där vi tittar på inspirationsbilder och materialen presenteras. Vi arbetar i gruppen vi sitter där vi ger och tar idéer av varandra.

 

Vi idé utvecklar med inspireras av matkulturer från olika delar i världen och materialet. Vi använder tankekarta och är kreativa i både tanke och med materialen utan att krångla till det.

 

När idéutvecklingen är klar arbetar vi i par om 3–4 elever där vi tittar på varandras planeringsarbete. Vi inspirerar och hjälper varandra genom arbetsprocessen och arbetet drivs delvis framåt efter egen planering, muntliga och skriftliga arbetsinstruktioner och hur de läses och följas med eller utan stöd.

 

Varje lektion har vi genomgångar där vi går igenom de material, tekniker vi kan arbeta med. Vi använder verktyg, redskap och maskiner som vi har tidigare erfarenheter av och arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt Exempel kontursåg, rasp, fil, fogsvans, el-kontursåg, limpistol mm

 

Vi ser möjligheter att kombinera material och i föremålet ska vi ha minst tre olika material.
Vi dokumenterar arbetet med lektionsmål och loggskrivning och när arbetet är klart skriver vi en utvärdering om arbetsområdet och redovisar.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

 

 

Att inspireras av matkulturer från olika delar i världen.

 

Att inspireras av materialet.

 

Att driva arbetet framåt med egna lektionsmål och instruktioner.

 

Att välja material, verktyg, redskap och maskiner till uppgiften.

 

 Att framställa ett föremål från idé till färdigt föremål.

 

Att se hur färger, former och material påverkar uttrycket på föremålen.

 

 Att samarbeta

 

 Att dokumentera varje lektion.

 

Att utvärdera arbetsprocessen.

 

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

 

 

·         Slöjdföremålet/n

 

·         Tankekarta

 

·         Två- eller tredimensionell skiss

 

·         Utvärdering/redovisning

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetsinstruktion Trerätters

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris ämnet slöjd "Heja"

Undervisningen i slöjd ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Tillverka slöjdföremål
I hårda och mjuka material med kombinationsmöjligheter.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Hantverkstekniker; Verktyg, redskap och maskiner
hur du använder och handskas med verktyg, redskap och slöjdmaskiner.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Arbetssätt och val
du kan berättar om dina val och motivera varför du har arbetat på ett visst sätt både muntligt skriftligt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet. Du tänker på resurshushållningen när du tar material till slöjdföremålet och kan motiverar dina svar på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet Du tänker på resurshushållningen när du tar material till slöjdföremålet och kan motiverar dina svar på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet. Du tänker på resurshushållningen när du tar material till slöjdföremålet och kan motiverar dina svar på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer/inspirationsmaterial
utifrån arbetsområdets instruktioner.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du letar upp själv.
Arbeta på lektion/arbetsprocessen
Följa muntliga och skriftliga instruktioner. Be om hjälp efter att du tänkt själv och frågat en klasskamrat.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du ger förslag och väljer arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Utvärdering/ ge omdömen
Skriva/berätta om ditt arbete skriftligt när slöjdföremålet är klart.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Beskriv hur slöjdföremålet ser ut, använd färger, former och material när du beskriver ditt slöjdföremål.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: