Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil Slöjd Åk 6 VT 2021

Skapad 2021-02-04 14:37 i Östbergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
En kort beskrivning ar arbetet under terminen.

Innehåll

 

Terminsplanering Vt - 2021

 

Ämne:  Slöjd                                  

 

Klass:  6                            

 

Vecka

Innehåll

                   Med reservation för ändringar.   Expert ord

 

   2

 

Repetition och genomgång av salen. Genomgång av terminens övergripande lärandemål och uppgifter. Befästa dina kunskaper och utmana dig + Nya och ”gamla” kunskaper + tekniker samt material i ett vitt perspektiv. Tänk på Färg och form. Vad har du inte gjort tidigare eller vad behöver du arbeta mer med!! Utmana dig.  Skissa/rita. Olika inspirations källor. Arbeta vidare med påbörjade uppgifter.

 

   3

 

Vilka tekniker och material kommer jag arbeta med? Vad behöver jag tänka på och planera inför denna termin för att nå bästa möjliga resultat? som jag vill försöka nå. Efter grupp/enskild diskussion. Skissa/rita av färdiga/egna mönster etc.  Tänk på Färg och form.  

 

   4

 

Arbeta vidare med sina olika uppgifter. Repetition /Genomgång av Det här ska jag göra nästa vecka. Läsa arbetsbeskrivningar. Expert ord Genomgång av att lägga ut mönster på tyg och klippa ut mönsterdelar i tyg. Mönster, Kurvlinjal, Knappnålar, Tygkrita. Ev. Genomgång av olika kulturella inspirationskällor.

 

   5

 

Viktiga saker att tänka på, symaskinen, olika delarna, under- och övertråd, vänster sida m.m.. Stämma av, hur långt du har kommit och vad har du kvar…?! Håller tidsplanen? Fortsatt arbete med sin arbetsuppgift. Planera !!

 

   6

 

Betygskriterier. Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.  Fortsatt arbete med sin arbetsuppgift

 

   7

 

Expert ord Rep. av att lägga ut mönster på tyg och klippa ut mönsterdelar i tyg. Mönster, Kurvlinjal, Knappnålar, Tygkrita.

 

   8

 

Symaskinen Krånglar !! Viktiga saker att tänka på, olika delarna, under- och övertråd, vänster sida m.m. . Fortsatt arbete. Redskap

 

  -9-

Sportlov

-         

  10

 

Håller tidsplanen?  Hur man kan läsa en arbetsbeskrivning (Befästa och utmana dig + Nya tekniker med äldre tekniker i ett vitt perspektiv.)

 

  11

 

Likheter - olikheter mellan Bomull, Ull & Lin !

 

  12

 

Repetition av Det här ska jag göra nästa vecka  Enskilt betygs prat i denna vecka.

 

  13

Material / Redskap   Fortsatt arbete.   

 

  -14 -

Påsklov

-         

  15

 

Ev. Genomgång av Gamla tekniker och hantverk.

Olika yrkesgrupper – inom Slöjd/hantverk.   Fortsatt arbete.

 

  16

 

Fortsatt arbete. Håller tidsplanen? Planera in enskilt betygs prat. Avslutar sina arbeten, arbetsredovisning.

 

  17

 

Gruppuppgift Material / Redskap   Fortsatt arbete och avslutar sina arbeten, arbetsredovisning.

 

  18

 

Mindre ny arbetsuppgift efter enskild diskussion med läraren. Genomgång av olika kulturella inspirationskällor.

 

  -19-

Tors+Fre lov dagar.

Lovdag

 

  20

 

Genomgång av det gruppen behöver.  Fortsatt arbete.

 

  21

Börja avsluta sina sista arbeten, arbetsredovisning.

 

  22

Avslutar sina arbeten, arbetsredovisning.

 

  23

 

Avslutar sina arbeten, arbetsredovisning. Utvärdera enskilt och i grupp terminen som gått, vad som varit bra och mindre bra. Vad bör ändras inför kommande termin?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: