Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö9 Evolution - en Revolution vt21

Skapad 2021-02-04 14:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
Pedagogisk planering som tar upp cellen som den minsta levande beståndsdelen och hur människokroppen fungerar som ett samarbete mellan cellerna. Dessutom diskuterar kolhydraternas och proteinernas uppbyggnad och funktion i cellerna.
Grundskola 7 – 9 NO (år 1-3) Kemi Biologi
Från Big Bang till det första livet tog det runt 10 miljarder år. Då fanns de första encelliga levande organismerna. Men sedan dess har denna konstruktion byggts på och utvecklats till alla de former av liv som vi bland annat ser nu: fiskar, fåglar, däggdjur och så vidare. Hur har denna utveckling gått till? Vad driver denna utvecklingen framåt? År 1859 kom en bok, skriven av Charles Darwin och som skulle revolutionera vår förståelse för dessa frågor.

Innehåll

 

Omfattning:

Du ska få träna din förmåga att använda evolutionsteorin för att förklara olika skeenden som pågår.

Du kommer att få kunskap om vår arvsmassa och vilka konsekvenser denna kunskap har i vårt samhälle.

Du kommer att få träna din förmåga att hitta och sammanfatta relevant information ur olika källor och använda informationen för att resonera.

Målsättning:

Målsättningen med arbetsområdet är att du efteråt ska kunna...

- förstå vad evolutionsteorin vill förklara

- förklara de fem faktorer (mekanismer) som påverkar genpoolen inom en population och som därigenom leder till evolution,

- ge exempel på vad din arvsmassa, DNA, har för betydelse i evolutionen,

- förklara varför evolution betyder förändring men inte alltid förbättring,

- ge exempel på hur evolution, tex antibiotikaresistens, sker i nuet.

- beskriva hur Homo Sapiens har spridit oss över hela världen från södra Afrika för omkring 100 000 år sedan och hur vi, trots samma ursprung, ändå ser olika ut efter 100 000 - 50 000 år.

- beskriva celldelningsprocesser som mitos och meios,

- förklara hur egenskaper förs från föräldrar till sina barn,

Krav: 

Du ska kunna...


- förklara vad en gen är för något,

- ge något exempel på en evolutionär process tex antibiotikaresistens,

- förklara hur vissa egenskaper kan dyka upp hos barnen trots att föräldrarna inte till synes har egenskapen t.ex. ögonfärg.

 

Undervisning:

Gemensamma genomgångar, filmer, texter.

Vi tittar på flera exempel på evolutionära processer och sammanfattar dem som inlägg på hemsidan,

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förståelse för vad arvsmassan är, hur den förhåller sig till evolutionen i stort och vilka konsekvenser detta för med sig kommer du att få tillfälle att visa genom olika frågor och vid inlämningsuppgifter (hemprov). 

Uppgifter

 • INLÄMNINGSPLATS DNA och dess konsekvenser.

 • INLÄMNINGSUPPGIFT - DNA och konsekvenser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: