👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv åk 5 vt-21 - Förklarande text

Skapad 2021-02-04 14:42 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig hur en förklarande text är uppbyggd. Du kommer också att skriva en egen förklarande text.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Förstå hur en förklarande text är uppbyggd med rubrik, inledning, händelser och avslutning.

Utforska och använda de språkliga dragen (verb i presens, ämnesspecifika ord, sambandsord för tid, orsak och verkan, texten skriven i opersonlig form) som används i förklarande texter.

Självständigt planera och skriva en förklarande text.

 

För att lära dig kommer du att:

Få genomföra olika uppgifter i Zick Zack kopplade till förklarande texter.

Få genomföra olika uppgifter både individuellt och på gruppnivå.

Få göra en egen bedömning av din text utifrån en mall. Där kommer du att få träna på att se om du har uppfyllt det som krävs för att få din text godkänd.

 

Du har möjlighet att visa att du kan när:

Du arbetar med dina uppgifter i Zick Zack på ett korrekt sätt.

Du använder dina kunskaper från genomförda uppgifter när du sedan skriver din text.

Du skriver en förklarande text och använder dig av rätt språkliga drag och struktur som vi har gått igenom.

Du gör en bedömning av din egna text med hjälp av en mall för att se om du har fått med alla viktiga aspekter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Sv åk5 vt-21 - Förklarande text

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Syfte
Du uppfyller få av punkterna i bedömningsunderlaget från läroboken Zick Zack i din text
Du uppfyller flera av punkterna i bedömningsunderlaget från läroboken Zick Zack i din text.
Du uppfyller samtliga punkter i bedömningsunderlaget från läroboken Zick Zack i din text.
Innehåll
Du går ibland från ämnet och använder oftast ett begripligt innehåll.
Du håller dig till ämnet och har ett begripligt innehåll.
Du håller dig till ämnet och har ett tydligt innehåll.
Struktur
Rubrik och inledning
Din rubrik berättar inte vad texten handlar om. Din inledning innehåller ingen definition.
Du har en rubrik som berättar vad texten handlar om. Din inledning innehåller en enkel definition.
Du har en rubrik som tydligt berättar vad texten handlar om och lockar till läsning. Din inledning innehåller en tydlig definition.
Struktur
Händelser
Din text är inte skriven i logiska steg.
Din text är skriven i logiska steg.
Din text är skriven i tydliga logiska steg från början till slut.
Struktur
Avslutning
Du skriver ingen avslutning där du sammanfattar de viktigaste stegen.
Du skriver en enkel avslutning där du sammanfattar de viktigaste stegen.
Du skriver en mer utvecklad avslutning där du tydligt sammanfattar de viktigaste stegen.
Språkliga drag
Sambandsord för tid och orsak
Du använder inga sambandsord för tid och orsak i din text.
Du använder några sambandsord för tid och orsak i din text.
Du använder sambandsord för tid och orsak i hela din text.
Språkliga drag
Ämnesspecifika ord
Du använder dig inte av ämnesspecifika ord i din text.
Du använder dig av ett fåtal ämnesspecifika ord i din text.
Du använder dig av flera olika ämnesspecifika ord i din text.
Språkliga drag
Verb
Du använder dig inte av verb i presens (nutid) i din text.
Du har med ett fåtal verb i presens (nutid) i din text.
Du har med flera olika verb i presens (nutid) i din text.