Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2021-02-04 14:53 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Materia och densitet. Väga och mäta. Värme och tryck.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Inom fysik försöker vi alltid förklara varför saker händer. Krafter är smidigt verktyg för att kunna förklara rörelser. När du lärt dig om kraft kommer du kunna förklara många typer av rörelser och du kommer kunna förutsäga hur föremål kommer ändra sina rörelser i framtiden.

Innehåll

Mål:

Efter avklarat arbetsområde ska du kunna:

 • Förklara och använda begreppen kraft, motkraft, acceleration, hastighet, fart, tröghet, vridmoment, hävarm, kropp
 • Förklara och använda sambandet mellan massa, kraft och acceleration
 • Rita och tolka kraftpilar
 • Förklara hur rörelser ändras utifrån bilder med kraftpilar
 • Förklara hur hävarmar fungerar utifrån sambandet mellan kraft & vridmoment.

Arbetssätt

 • Genomgångar där vi antecknar i våra böcker eller på dator
 • Quiz med Plickers och Ms Forms
 • Laborationer och demonstrationer
 • Diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Datorsimuleringar från Phet

Bedömning

 • Dina muntliga resonemang under laborationer, i helklass och i mindre grupper.
 • Hur väl du genomför laborationer (aktivt deltagande, säkert arbete, analys av resultat)
 • Skriftligt prov

Planering över lektioner

NO-planering 7B VT-21
Vecka Tisdag (helklass) Onsdag (halvklass) Torsdag (helklass)
2 Lov Introduktion
Vad är fysik?
Fysiksalen
Rutiner och regler
Fysikhistoria
3 Materia & Atomer
Är det materia?
Laboration
Mätmetoder
Materia & Atomer
Är det materia?
4 Aggregationstillstånd
Densitet
Laboration
Vilket ämne är det?
Tyngd & Vikt
Jorden & Månen
5 Sammanfattning inför prov Prov
Materia, massa, densitet & tyngd
Krafter
(introduktion)
6 Rita och förstå kraft
Kraft & acceleration
Laboration
Fallhastighet & tyngdacceleration
Rita och förstå kraft
Kraft & acceleration
7 Schemabrytande:
Utvecklingssamtal
Schemabrytande Schemabrytande:
Utvecklingssamtal
8 Lov Lov Lov
9 Repetition
Beskriv rörelse med kraft
Laboration
Hävarmar
Träningsuppgift
Beskriv rörelsen med krafter
10 Återkoppling: Träningsuppgift Laboration
Hur stor är friktionskraften?
Bedömningsuppgift
Beskriv röreslse med kraft
Repetitionsuppgifter
11 Jämvikt & Tyngdpunkt Laboration
Jämvikt och tyngdpunkt
Tryck
(introduktion)
Samband mellan tryck och kraft
12 Tryck i vätskor & domkrafter Laboration
Arkimedes princip
Kommunicerande kärl
Dricksvattennätet
13 Påsklov
14 Tryck i gaser
Säkerhet
Sammanfattning inför prov Prov
Tryck
15 Breddning Breddning Breddning
16 Breddning Breddning Breddning
17 Biologi börjar

Läromedel

Böcker

 • Fysik Lpo Bok 1 (Tefy)

Övrigt

 • Lösblad från laborationer
 • Arbetsblad från vissa lektioner
 • Delade bildspel från vissa lektioner
 • Lektionsanteckningar(!)
 • Datorsimuleringar från Phet

Begreppslista

 • Massa = Ett mått på hur mycket materia som finns i ett föremål (kan mätas i t ex kilogram och gram). 
 • Tröghet = Ett mått på hur svårt det är att få ett föremål att ändra sin hastighet. All materia har tröghet och ju större massa, desto mer tröghet.
 • Kropp = Ett sammanhängande föremål (t ex: en låda, en människa, ett äpple, en bil)
 • Motkraft = Krafter kommer alltid i par, om en låda trycker ner ett bord så trycker bordet upp lådan lika mycket. Motkrafter är alltid lika stora, motriktade och verkar på olika kroppar.
 • Kraft = Ett dragande eller ett tryckande mellan två kroppar.
 • Tyngd = En kraft som verkar mellan alla föremål (mäts i Newton)
 • Fart = Talar om hur fort något rör på sig
 • Hastighet = Talar om hur fort något rör sig och i vilken riktning
 • Acceleration = Beskriver hur hastighet ändras (alltså hur farten eller rörelseriktningen ändras)
 • Hävstång = En anordning som gör det lättare att flytta på tunga föremål
 • Hävarm = avståndet mellan vridpunkten och angreppspunkten på en hävstång (en längre hävarm gör så att du kan flytta på saker med mindre kraft)
 • Vridmoment = Ett mått på en krafts förmåga att vrida ett objekt kring en axel. Samma kraft kan ge olika stora vridmoment beroende på hävarmens längd.

Om ingressbilden

Bilden visar två förstastegsraketer av modellen Falcon 9 som håller på att göra en mjuklandning efter att ha skickat upp en elbil i rymden. Raketerna landar "backar" ner till jorden vilket kräver en näst intill perfekt balans mellan jordens dragningskraft och raketmotorernas lyftkraft. Raketmotorn är också ett tydligt exempel på krafter och motkrafter. Raketen trycker ut massor med gas nedåt, då uppstår en motkraft där gasen trycker tillbaka på raketen. Effekten blir att raketen trycks uppåt. Bildkälla: SpaceX.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Förklara rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: