👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2021-02-04 15:02 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetsområde om elektricitet.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Elektricitet är något som alla människor använder sig av i sin vardag på ett eller annat sätt, men vad är egentligen elektricitet? Vad är det som gör att vi till exempel kan få glödlampor att lysa eller sätta igång hårtorken hemma? Kan elektricitet vara farligt? Vad har åskan med elektricitet att göra? Hur skulle vårt samhälle sett ut utan elektricitet? Dessa frågor är några av dem som vi ska svara på och lära oss om under arbetet med elektricitet.

Innehåll

Elektricitet

Mål:

 • Du ska veta att det finns två sorters elektricitet, statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • Du ska veta vad elektrisk ström är.
 • Du ska känna till vad statisk elektricitet är och kunna ge exempel på när det uppstår.
 • Du ska veta vad en sluten krets är och att det är elektroner som "vandrar" i en sluten krets.
 • Du ska kunna ge exempel på material som leder ström.
 • Du ska kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri.
 • Du ska känna till hur ett batteri fungerar.

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • förstå vad elektricitet är och hur vi människor kan utnyttja den,
 • genomföra olika laborationer för att förstå hur elektricitet fungerar,
 • förmågan att dokumentera laborationer, i både text och bild.

 

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström, 
 • eleven ska ha kännedom hur man får en lampa att lysa med hjälp av strömkälla och ledningar,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

Så här kommer vi att jobba:

 • Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa, skriva och prata om viktiga begrepp (se nedan) 

 • Vi kommer att arbeta praktiskt med att koppla elektriska komponenter,

 • Vi kommer genomföra undersökningar med statisk elektricitet,
 • Vi kommer att se på filmer som förklarar innebörden av elektricitet.

 

Begreppslista:

statisk elektricitet

elektrisk ström

elektrisk energi

energikällor

elledning

spänning

ledare

Isolatorer

sluten krets

bruten krets

strömbrytare

ansluten

seriekoppling

parallellkoppling

kopplingsschema

batteri

strömkabel

kortslutning

kraftverk

kraftledningar

förnybara energikällor

icke förnybara energikällor

elektrisk krets

atom

elektron

proton

atomkärna

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kunskaper om arbetsområdet elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentation
Planering, utförande och utvärdering av undersökningar, samt dokumentation av undersökningar, i bild och text.
 • Fy  4-6
Du behöver träna lite mer på att genomföra och dokumentera.
Du kan genomföra undersökningar på ett enkelt sätt. Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar på ett genomtänkt sätt. Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar.
Du vet vad elektricitet är
Du är fortfarande inte helt säker.
Du förklarar på ett enkelt sätt och använder något relevant begrepp.
Du förklarar på ett utvecklat sätt och använder flera relevanta begrepp.
Du kan läsa av olika kopplingsscheman.
Du är fortfarande inte helt säker.
Du kan läsa av olika kopplingsscheman.
Du vet skillnaden mellan parallellkoppling och seriekoppling.
Du är fortfarande inte helt säker.
Du vet skillnaden.
Du känner till symbolerna man använder i kopplingsscheman.
Du är fortfarande inte helt säker.
Du är säker på tre symboler.
Du kan förklara vad som menas med en sluten respektive bruten krets.
Du behöver träna lite till.
Du förklarar båda på ett enkelt sätt med något relevant begrepp.
Du förklarar båda på ett utvecklat sätt och använder flera relevanta begrepp.