👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng åk 5 vt-21 - Skriva

Skapad 2021-02-04 15:19 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
I det här arbetsområde kommer du få träna på din skrivförmåga. Du kommer få skriva om en plats som du gillar.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Använda dig av de grammatiska reglerna.

Självständigt planera och skriva en text på engelska.

 

För att lära dig kommer du att:

Få läsa och sammanfatta olika lästa texter.

Få skriva en egen påhittad saga.

Få skriva om en plats du gillar.

Få ta del av genomgångar av grammatiska regler.

 

Du visar att du kan när:

Du arbetar med dina uppgifter i Join the Quest på ett korrekt sätt.

Du använder dina kunskaper från genomförda uppgifter när du skriver dina texter.

Du genomför de olika skrivuppgifterna.

Du deltar på de grammatiska genomgångarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Eng åk 5 vt-21 - Skriva

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förståelse
Din text har ett innehåll som är svårt att förstå.
Din text har ett innehåll som till övervägande del går att förstå.
Din text har ett innehåll som går att förstå.
Innehåll
Din text är alltför kort och begränsad för att förmedla ett tillräckligt innehåll.
Din text förmedlar ett visst innehåll.
Din text är sammanhängande med ett fylligt innehåll och stor variation.
Språk och uttrycksförmåga
Din text visar ett begränsat ordförråd.
Din text har ett visst flyt och du använder ett varierat språk.
Din text visar en stor säkerhet i att använda det engelska språket genom sitt omfång, flyt och varierade språk.