Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och berättelser

Skapad 2021-02-04 15:30 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att skriva sagot ska utveckla din fantasi, utveckla ditt språk, väcka intresse och förmedla kunskap och kultur. Det ska hjälpa dig att utveckla din fantasi. Sagor är ett sätt att berätta något som kan vara sant men också osant. Förr i tiden berättade man sagor och olika historier för att få tiden att gå och det kunde vara oerhört spännande att lyssna på! Nu är det din tur att låta fantasin flöda och skriva en saga utifrån en sagas typiska särdrag.

Innehåll

Syfte

- Formulera sig och kommunicera i skrift

- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter i olika syften

- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Arbetssätt och innehåll

- Högläsning av sagor

- Genomgångar av sagans uppbyggnad och innehåll

- Analyser av sagor i grupp

 

Berättande texter:

- Viljor och mål, hinder och problem + den röda tråden

Gestaltning och miljöbeskrivningar 

- Personbeskrivningar

 

Vi utgår från Svenska Direkt 7. Mer detaljerad planering finns i Classroom.

 

Bedömning

- Skriftlig analys av en saga

- Skriva en berättande text med gestaltande beskrivningar utifrån den dramaturgiska kurvan.

Matriser

Sv
Sagoanalys och berättande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur på ett fungerande sätt. Du visar det genom att göra enkla sammanfattningar av det viktigaste i sagan.
Du kan läsa skönlitteratur på ett fungerande sätt. Du visar det genom v att göra utvecklad sammanfattningar av sagan med tydliga exempel.
Du kan läsa skönlitteratur, tidningstexter och faktatexter på ett effektiv sätt. Du visar det genom att göra välutvecklade sammanfattningar med många och tydliga exempel.
Språklig variation, textbindning anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt. Texten har en enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när) Du försöker dela in texten i stycken. Du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt. Texten innehåller vissa stavfel som inte stör förståelsen. Tempus är i huvudsak korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett i stort sett korrekt sätt Texten har en utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att). Texten har en relativt väl fungerande styckesindelning. Du använder skiljetecken på ett korrekt sätt. Texten innehåller få stavfel. Tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt Texten har en välutvecklad och varierad textbindning. Texten har en väl fungerande styckesindelning. Du använder reglerna för skiljetecken. Texten innehåller ytterst få stavfel. Tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt. Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Gestaltande beskrivningar, berättargrepp och dramaturgi
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Uppbyggnaden är enkel främst kronologisk.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Uppbyggnaden är relativt komplex, exempelvis genom tillbakablickar eller parallellhandling.
Texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Uppbyggnaden är komplex, exempelvis genom parallellhandling eller cirkelkomposition.
Analys
Tankegången framgår och är till viss del underbyggd och innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten.
Tankegången framgår och är relativt väl underbyggd och innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten.
Tankegången framgår och är väl underbyggd genom tydliga och många exempel och har en god balans mellan detaljer och helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: