👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek som läsförberedelse i Förskoleklass 2020-2021

Skapad 2021-02-04 15:53 i Kyrkskolan Flen
Grundskola F – 9 Svenska
Du får på ett lustfyllt sätt träna på att leka med språket på olika vis som en förberedelse inför läsning!

Innehåll

Strävansmål:

Att främja elevernas läsinlärning genom att väcka deras lust och nyfikenhet till att börja leka med språket samt även göra eleverna medvetna om språket på olika sätt.

Undervisningens innehåll:

Vi leker med språket på olika vis genom aktiviteter som högläsning, att lyssna, berätta och kunna koppla till egna erfarenheter, rimma och träna på ramsor, laborera och leka med/öva på bokstäver, ord och meningar. Vi använder oss också av digitala verktyg såsom språk-appar i Bornholm, Polyglutt, Skolplus m.m. 

Du får bl.a. träna på:

 • att rimma
 • att lyssna och känna igen olika bokstävers namn och dess ljud
 • vad ett ord är
 • vad en mening är
 • vilket ljud du hör först/sist i olika ord
 • att läsa ditt eget namn och kamraters namn
 • att ange vad det står i vanliga ordbilder
 • att delta i samtal om text och bild

 

OBS!

I förskoleklass arbetar vi utifrån strävansmål.

Arbetsområdena riktar sig från förskoleklass vidare upp i åk 1, så dessa fortsätter vi att arbeta med även i åk 1.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Språklek som läsförberedelse

Arbetsområden
Eleven tränar...
Eleven är på god väg...
Eleven har uppnått...
1
Jag visar intresse för högläsning.
2
Jag kan delta i samtal om text och bild.
3
Jag kan höra rim, jag kan rimma.
4
Jag kan minst 5 bokstävers namn och ljud.
5
Jag kan urskilja första språkljudet i ord.
6
Jag kan urskilja sista språkljudet i ord.
7
Jag kan ljuda samman tre språkljud, t.ex. att s-o-l blir ordet sol.
9
Jag kan dela upp ord i språkljud, som t.ex. bil i b-i-l.
10
Jag kan ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, t.ex. leka-l blir eka.
11
Jag kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir, t.ex. s+kor blir skor.
12
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
13
Jag kan ange vad det står i vanliga ordbilder på skyltar och förpackningar.
14
Jag kan dela upp korta meningar i ord.
15
Jag kan läsa enkla meningar.
16
Jag kan läsa en kort saga/berättelse med en enkel text.