👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein Zuhause

Skapad 2021-02-04 16:08 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola F Moderna språk - språkval
I detta kapitel kommer du lära dig ord för olika saker i hemmet.

Innehåll

Planering tyska 7 februari-mars 2021

Förmågor att utveckla: 

 • Läsa och förstå

 • Lyssna och förstå

 • Skriva och göra sig förstådd

 • Prata och göra sig förstådd

 • Använda språkliga strategier

 • Anpassa språket till syfte, mottagare och sammanhang

 

Texter Uppgifter Grammatik

Mahlzeiten

Hör/läsförståelse

Arbetsuppgifter

Posessiva pronomen

Zu Hause bei Basti

Hör/läsförståelse

Arbetsuppgifter

Modala hjälpverb

Ein ganz normaler Morgen

Läsförståelse

Arbetsuppgifter

Possessiva pronomen - alla former

Sophies Wohnung

Hör/läsförståelse

Arbetsuppgifter

Naturligt genus

Partyplanung

Läsförståelse

Arbetsuppgifter

 

Die Einkaufstour

Läsförståelse

Arbetsuppgifter

 

 

Detta arbetsområde handlar om hemmet och måltider. När du är klar med alla texter och övningar kan du:

• beskriva ditt hem

• förstå en text som handlar om att planera ett kalas

• beskriva din morgonrutin och dina frukostvanor

• uttala v, w, s, z och chs

• räkna till 100

• använda de modala hjälpverben (wollen, können, müssen, dürfen, wollen) i presens

• använda alla possessiva pronomen

• förstå vad ett ackusativobjekt är och hur den bestämda och obestämda artikeln ser ut i ackusativ

• använda några genusreglerUppgifter: 

 

 • Läsa och förstå texter

 • Lära dig nya ord

 • Kunna beskriva hur du bor muntligt och skriftligt

 • Grammatik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9