Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurisgruppen VT-21

Skapad 2021-02-04 17:27 i Smultronställets förskola Ek. förening Fristående förskolor
Förskola
Vi ska arbeta med ett material från UR som heter "djuren på djuris". Arbetet är kopplat till förskolans värdegrund och uppdrag. Syftet är att stärka barnens relationer i gruppen, ge verktyg för att hantera konflikter och reflektera över olika känslor. Fokus ligger på respekt för varandra och allas lika värde.

Innehåll

Målet är:

Skapa en trygghet och förstärka gruppkänslan inför skolan.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med djuren på djuris som är ett material från UR.
Där kommer vi gå igenom olika känslor.

 

Syfte: 

Barnen ska lära sig känna igen och namnge både sina egna och andra känslor.
De ska finna verktyg för att hantera konflikter och 
reflektera över olika sorters känslor. Samt kunna
utveckla kamratskap och empati.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: