👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och Vätgas

Skapad 2021-02-04 17:30 i Solskiftesskolan Österåker
Planering för ämnesområdet Luft och Vätgas
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi lär oss om luftens sammansättning och dess betydelse för livet på jorden. Vi läser också om hur ämnena i luften påverkar oss och vad vi använder dem till. Vi tittar på några olika ämnens kretslopp och spridning i naturen samt vilka kemiska processer de deltar i

Innehåll

Under cirka 4 veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med ämnesområdet “Luft och Vätgas” i ämnet kemi.  

 

Vi lär oss om luftens sammansättning och dess betydelse för livet på jorden. Vi läser också om hur ämnena i luften påverkar oss och vad vi använder dem till.  Vi tittar på några olika ämnens kretslopp och spridning i naturen samt vilka kemiska processer de deltar i.

 

Förväntat resultat:

Efter arbetsområdets slut förväntas du ha kunskap om:

 

 

 • Efter arbetsområdets slut förväntas du ha kunskap om:

 • Vilka gaser som finns i luft.

 • Vilka egenskaper kvävgas, syrgas och koldioxid har.

 • Vilka egenskaper som ädelgaser har.

 • Vilka egenskaper vätgas har.

 • Vad som sker vid förbränning.

 • Varför ozonlagret är viktigt.

 • Vilka ämnen som finns i luftföroreningar och deras påverkan på vår omvärld.

 • Vad som menas med växthuseffekten.

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig detta kommer du på lektionerna att få läsa  faktatexter, se på kortfilmer, diskutera, jobba med instuderingsfrågor, utföra uppgifter  enskilt och i grupp. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina förmågor att: kommunicera, undersöka och använda begrepp. (se nedan)

Redovisning och bedömning

Efter arbetsområdets slut kommer du att få ett skriftligt prov. Bedömning kommer att  ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetet har avslutats. Bedömningen  görs på vilket sätt du:

 • Granskar information, tar ställning i olika frågor och motiverar dessa (Kommunicera)

 • Planerar och utför undersökningar samt tolkar och dokumenterar resultat  (Undersöka)

 • Beskriver och förklarar med hjälp av de kemibegrepp som vi tar upp (Begrepp)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  A 9