Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2021-02-04 17:54 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Vad är störst/längst/högst/minst/kortast? Geometri - namnet kommer från grekiskans geo=jord och metria=mäta. Geometri är en mycket gammal del av matematiken och från början så mätte man just jordområden, men även andra längder, ytor, vinklar och volymer. I åk 7 fokuserar vi mest på olika måttenheter, omkrets och area på olika figurer, mäta och beräkna vinklar samt även förstora och förminska till rätt proportioner. Detta behöver du för att kunna besvara frågorna om vad som är störst/minst/högst/m.m.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer arbeta med vad olika geometriska figurer har för matematiska namn och vad de har för geometriska egenskaper. Vi kommer också arbeta med skalor - att förstora eller förminska något i olika proportioner. Dessutom kommer du fördjupa dina kunskaper i att beräkna omkrets, area, byta enheter, mäta vinklar med mera.

Viktiga begrepp: prefix, massa, volym, parallell, linje, stråle, sträcka, längd, skala, förminskning, förstoring, vinkel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, sidovinklar, vertikalvinklar, diagonal, polygon, triangel, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, cirkel, diameter, radie, omkrets, area, 

Exempel på prefix är: kilo (k), hekto (h), deci (d), centi (c) och milli (m). Dessa ska du veta vad de betyder och hur du ändrar en enhet från t.ex. meter till centimeter

 

Examination: Korta avstämningar görs under perioden vi arbetar med geometri - det kan vara exittickets, startuppgifter eller något oförberett test. Det kommer även vara någon inlämningsuppgift som du kommer jobba med under lektionstid. Hela kapitlet kommer avslutat med ett skriftligt prov. 

Tid:

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Läxa/övrigt

6

3.1 prefix och enheter

3.1 prefix och enheter

3.2 längd och skala

3.2 längd och skala

Nomp: 3E Geometri stråle, linje, poly..

Enheter: vikt

Enheter: volym

7

3.2 längd och skala

3.3 vinklar

3.4 vinkelsumma

3.4 vinkelsumma

Arbetsblad

8

Hemjobb gör klart 3.1 - 3.4

3.5 omkrets

3.5 omkrets

Hemjobb

Gör klart 3.1-3.5

Nomp: eller elevspel

9

 

 

 

 

 

Sportlov

10

3.6 Area

 

3.6 Area

Resonemangs-uppgifter

Resonemangs-uppgifter

Arbetsblad

11

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter 

Prov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra uppgifter att lösa: (Lös gärna svårare. Dessa är baskunskaper. Uppgifter inom parentes är lite svårare, men dyker ofta upp på prov)

 

3.1 Enhetsomvandlingar – välj fritt bland omvandlingsuppgifterna. Textuppgifter: 11, 12, 20

3.2 Längd och skala – välj fritt bland omvandlingsuppgifterna. Textuppgifter: 37, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 61.

3.3 Vinklar – se till att du kan mäta och rita vinklar. Övriga uppgifter: 79, 80, 82,83, 85, 87, 88

3.4 Vinkelsumma – 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 113

3.5 Omkrets – 121, 122, 123, (126), 129, 130, 132, (133), (139)

3.6 Area – 145, 146, 147, 148, (150), 151, 153, 154, 156

 

Alla blir vi bättre på det vi övar!

Använd lektionstiden så KÖR VI 😊.

 

//Anna-Carin

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: