👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema språk HT 2020

Skapad 2021-02-04 18:15 i Förskolan Sagan Fristående förskolor
Förskola
Tema språk HT 2020. Temasamlingar och skapande.

Innehåll

Bakgrund: 

Under det här temat kommer vi att utgå från sagoböcker kring ämnen barnen är intresserade av. Vi kommer framför allt att använda oss av olika temasamlingar samt ateljén. Tanken är att våra barn ska få prova på så många olika material och tekniker som möjligt i ateljén, då skapande i alla dess former är ett viktigt verktyg för att kunna utrycka sig. Under temasamlingarna kommer vi använda sånger, sagor, dramatiseringar och lekar för att ge barnen utrymme att våga prata och ta plats i gruppen. Vi kommer även använda oss av stödtecken för att ge barnen tillgång till ytterligare ett språk att kommunicera med, vilket är bra då våra humlor har kommit olika långt i sin språkutveckling. 

Syfte och mål:

 • Samlingarna ska bidra till att barnen utvecklar en nyfikenhet för sitt språk. De kommer därmed utveckla förmågan att utrycka tankar, åsikter, ställa frågor samt kommunicera med andra, och kunna påverka sin vardag. 

 • Med hjälp av sin kreativa förmåga samt olika former av skapande och material, bidrar till att barnen utvecklar tillit till sin egen förmåga att uttrycka sina åsikter och funderingar. 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18