Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-04 19:01 i Förskolan Ekeby Östhammar
Förskola
Att få barnen intresserade av matematik och att vi pedagoger också ser matematik i många situationer.

Innehåll

Vi tänker oss att vi tar på oss matte glasögonen och försöker se matematik i många olika situationer. Vid måltiderna så försöker vi att prata matematik, använda olika begrepp och olika matematiska ord. Vid samlingarna så leker vi lekar som tränar olika begrepp, turordning, färg och form, hitta lika m.m.

I hela den vardagliga verksamheten så använder vi oss av matematik hela tiden. Vi ska vara tydliga med olika matematiska begrepp som lång, kort, liten, stor, mycket, litet m.m. När vi går till skogen så är det ett bra tillfälle att öva många begrepp.

På Grottan så har vi också mycket  matematiskt material som t. ex. sortering, pussel och spel som vi använder ofta.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: