Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris -psykologi 2b

Skapad 2021-02-04 19:05 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Psykologi
Här kommer bedömningen för kursen finnas.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi.
    Psk  -
  • Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, till exempel idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, miljöpsykologi, rättspsykologi, genusrelaterad psykologi, ekologisk psykologi, kundpsykologi, mediepsykologi, familjepsykologi och pedagogisk psykologi.
    Psk  -
  • Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.
    Psk  -

Matriser

Psk
Bedömningsmatris -psykologi 2b

Rubrik 1

E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valt tillämpningsområde.
Eleven redogör utförligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valt tillämpningsområde.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valt tillämpningsområde.
Redogöra
Eleven redogör också översiktligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enkla frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven redogör också utförligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enkla frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån komplexa frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Värdera
Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Experiment och observation
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell.
Eleven formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell.
Eleven formulerar med säkerhet komplexa psykologiska frågeställningar och väljer med säkerhet några psykologisk teori och modell.
Experiment och observation
Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av givna experiment och observationer. Dessutom för eleven enkla resonemang om resultatet och drar enkla slutsatser.
Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer samt genomför experimenten och observationerna med tillfredsställande resultat. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om resultatet och drar välgrundade slutsatser.
Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer, motiverar sina val samt genomför experimenten och observationerna med gott resultat. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om resultatet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: