Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-02-04 20:28 i Hälsingbergsskolan Falun
Ett arbetsområde om Europa för åk 5. Vi arbetar med kartan och dess funktion. Vi lär oss mer om Norden och sedan Europa för att kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan natur, länder och kulturer.
Grundskola 5 Geografi
Vi ska resa ut i Europa och lära oss mer om dess länder, städer, berg, floder, öar och hav. Vi kommer att jämföra de olika regionerna och fundera över vad det är som gör att länder har vissa likheter och att vissa länder skiljer sig åt.Vi repeterar även ord och begrepp som hjälper oss när vi pratar om geografi; om olika länders gränser, natur, klimat, befolkningsmängd, sysselsättning, levnadsvillkor m.m. Vi repeterar även olika slags kartor

Innehåll

Stora frågor:

Varför bor människor i Europa där de bor?

Vilka likheter och skillnader kan du se mellan olika delar av Europa?

Mål:

Efter arbetsområdets slut ska du ha kunskap om:

 • de fyra väderstrecken
 • hur man utläser och hämtar information från olika kartor och tabeller. 
 • olika begrepp som hör till arbetsområdet. Du ska förstå och kunna använda dig av dessa.
 • natur och kulturlandskap i Europa och hur de förändras
 • var i Europa människor bor och kunna förklara varför.
 • Europas karta genom att placera ut länder, städer, berg, öar och vatten.

Efter arbetsområdets slut ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • jämföra olika länder i Europa, se likheter och skillnader och försöka ge svar på varför länder har likheter eller skillnader.
 • visa på samband mellan t.ex. klimat, natur, topografi, naturresurser, befolkningsmängd m.m.
 • utläsa olika slags kartor

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen väl
Kartkunskap
Kunskaper om länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa och vad som påverkar och förändrar dem.
Begrepp
Förstå och använda begrepp
Utläsa kartor och tabeller
Hämta information från olika tematiska och topografiska kartor och tabeller, samt utifrån dem kunna dra enkla slutsatser
Jämföra och visa på samband
Jämföra länder med varandra och visa på samband mellan t.ex. natur, klimat, befolkning, topografi, naturresurser mm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: