👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag & Vår och sommar

Skapad 2021-02-05 07:35 i Oxledsskolan F-6 Partille
Sjöar kan vara mycket olika beroende bl.a på var de ligger. Detta påverkar växt- och djurlivet i och kring sjön eller vattendraget. Vilka arter finns där och hur ser de ut? Hur kan vi människor påverka livet i våra sjöar. Detta är några av de frågor vi ska arbeta med under temat.
Grundskola 4 Biologi
I varje liten vattenpöl eller skogsdunge finns det liv. Vilka arter finns där, vad äter de och vem blir de uppätna av? Varför är bin så viktiga för världen och oss? Följ med så letar vi svar tillsammans...

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • vad som är levande i biologisk mening
 • livscykler för växter och djur
 • olika typer av sjöar och hur vi människor påverkar vattnet
 • fiskar och groddjur
 • näringskedjor
 • pollinering
 • fotosyntes
 • bin, fjärilar och andra insekter
 • hur viktiga bin är
 • hur man planterar och "tar hand om" en ärt-/bönplanta
 • hur man beskriver och förklarar (bl.a. med hjälp av tankekarta)
 • hur man gör undersökningar och dokumenterar undersökningar (bl.a. med lupp)
Ord och begrepp:
livscykel, påverkan, försurning, näringskedja, pollinering, pollen, frö, nektar, pistill, ståndare, kronblad, fotosyntes, syre, koldioxid, energi, dissekera, dokumentera, lupp

Hur?

Genomgång av läraren. 

Läsa i böcker och se på film.

Samtal och diskussioner.

Anteckna och göra övningar. 

Göra undersökningar, t.ex. plantera en ärta/böna och dissekera en blomma

 

Bedömning

Din lärare kommer bedöma

 • vad du kan om bl.a. näringskedjor och pollinering (faktakunskaper) 
 • hur du beskriver och förklarar
 • hur du använder de ord och begrepp vi arbetat med
 • hur du deltar i samtal och diskussioner på lektionerna
 • hur du genomför undersökningar och dokumenterar dem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6