👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt Prov Svenska som andraspråk: Delprov A åk 6

Skapad 2021-02-05 08:14 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Resultatet från det muntliga nationella provet, delprov A, i svenska som andraspråk.

Matriser

SvA
Nationellt prov i Svenska som andraspråk delprov A åk 6

Redogörelse

F (du når inte målen för uppgiften)
E
C
A
Innehåll
Du når inte målen ännu
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. Eleven redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. Eleven redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven klarar väl av att hålla sig till ämnet. Eleven redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Du når inte målen ännu
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
Redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning.
Språk
Du når inte målen ännu
Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva)
Använder ett ändamålsenlig ord- och begreppsförråd (sva)
Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva)
Kommunikation
Du når inte målen ännu
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang Använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att göra sig förstådd (sva)
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang Använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att göra sig förstådd (sva)
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang Använder vid behov väl fungerande strategier för att göra sig förstådd (sva)

Samtal

F (du når inte målen för uppgiften)
E
C
A
Kommunikation
Du når inte målen ännu
Upprätthåller samtalet i viss utsträckning genom att lyssna, ställa frågor eller turas om för till vis del samtalet framåt använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att göra sig förstådd (sva)
Upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om för samtalet framåt använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att göra sig förstådd (sva)
Upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om fördjupar eller breddar samtalet använder vid behov väl fungerande strategier för att föra sig förstådd (sva)
Innehåll
Du når inte målen ännu
Klarar i viss uträckning att hålla sig till ämnet framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Klarar väl att hålla sig till ämnet framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
Du når inte målen ännu
Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva)
Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva)
) Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva)