👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prövning Ma 1a

Skapad 2021-02-05 08:33 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik

Innehåll

I Skolverkets bestämmelser står att en prövning måste omfatta kunskapskravens alla delar och ett representativt urval av det centrala innehållet. Prövningen får inte endast utgöras av kompletteringar utan dina kunskaper ska prövas i relation till samtliga delar av kunskapskraven och samtliga betygssteg A-F. Betyget sätts med utgångspunkt i vad du kan vid prövningstillfället. Du finner kunskapskraven som ligger till grund i prövningen Skolverkets kursplaner   https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan 

 

För ett betyg gäller att du behöver visa samtliga matematiska förmågor (kunskaper om:  begrepp, användande av procedurer, problemlösning, modellering, kommunikation och relevans) för det betyg du strävar efter.  

 

Du arbetar på egen hand i läroboken med stöd av "Förväntat resultat" som visar vad du behöver lära dig av innehållet och examinerar i slutet av terminen. 

 

  • - Lärobok - skolan erbjuder en lärobok men du kan använda en annan om du vill.  

  • - Förväntat resultat för respektive kurs delas som uppgift i Unikum 

  • - Mattestuga - i nuläget digitalmåndag och torsdag 15-16 TeaGy-Haga -Läxhjälp. Där kan du få handledning och stöd av       en ma-lärare 

 

 

DATUM....

 

Examinationen består av ett kursprov i två delar  Del 1 (totalt 120 minuter) Del 2, (totalt 120 minuter) 

Utöver kursprovet ingår en enskild uppgift som redovisas för din prövningslärare på överenskommen tid.             

 

 

Frånvaro vid uppstartsmöte samt examinationer innebär att du avbrutit din prövning. 

Uppgifter

  • Bifogat finns det innehåll som du kommer examineras på

  • Examination del 2

  • Examination del 1