👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet ÅK 2

Skapad 2021-02-05 08:55 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
I Språkskrinet Clown kommer du att få ett större ordförråd och förstå fler och fler ord, du kommer att få lära dig att använda språkets verktyg och du kommer att få träna din förmåga att skriva berättelser.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Ordkunskap
liknelser
beskrivande ord
synonymer 
homonymer

Språklära
alfabetisk ordning
vokaler och konsonanter
sammansatta ord
ordklasserna substantiv, verb, adjektiv
ng-ljudet
å-ljudet
j-ljudet
frågeord

Skrivning
berättelser med inledning, handling och avslutning
återberättande texter
beskrivande texter
instruktioner

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar där vi samtalar om uppgifterna och innehållet
 • Arbeta i Språkskrinet Clown, individuellt och tillsammans med andra
 • Skriva olika slags texter
 • Ta hjälp av olika slags pedagogiska program, t.ex. Livet i Bokstavslandet
 • Skriva för hand och på iPad, i par och enskilt

 

Vad ska du lära dig?

 • Du ska lära dig att skriva en text som du har tänkt igenom och planerat

 

Hur ska du visa att du har lärt dig?

 • Genom att delta aktivt på lektionerna
 • Genom att samtala om dina texter
 • Genom att arbeta med de uppgifter du får i Språkskrinet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3