👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Time to Debate

Skapad 2021-02-05 09:42 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Debate about different subjects in small groups.

Innehåll

Grovplanering

We start with some preparations. Practise different synonyms and ways of saying the same thing. We will have a look at some golden rules of debate and how to prepare for a good conversation.

 

We will both speak from our own point of views, but also practice to be given an opinion and try to find reasonable arguments for this.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Sjöviksskolans mall 1-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Ex. Du kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter.
Ex. Du kan läsa bekanta och elevnära texter.
Ex. Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter.
Aspekt 2
Aspekt 3

En
Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

En
Sjöviksskolans mall 4-5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1