👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Silvermås måndag matematik

Skapad 2021-02-05 10:08 i Rödluvans förskola Svedala
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Silvermås måndag matematik

Innehåll

Hattstugan- Rödluvans  planeringsmall för undervisning

 

 

 

 •  
 •  
 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Måndag matematikundervisning

 • Förståelse för rum, tid, och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta 
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Att barnen ska få grunden till tal och antal.

 •  
 •  

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Genom "veckoschema" där vi strävar efter att varje måndag ska se ut så här:

 

 • Namnsång 

 • Vem är ej här? 

 • Räkna barnen 

 • Räkna samma antal med fingrarna 

 • Ett barn tittar ut genom fönstret för att se vilket väder det är 

 • Vädersång 

 • Prata om vilka kläder som behövs när vi ska gå ut 

 • Matematiksångpåsen/Matematikburkarna 

 • Utevistelse 

Arbetar efter Lesson study.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För de yngsta barnen 1-2,5år.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Katarina och Maria. Nu till en början Katarina för Maria är ny i arbetslaget.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Att barnen ska kunna räkna lite och visa samma antal med med fingrarna.

 • Reflektion efter undervisningstillfället