👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4 "Räkna med tal i decimalform"

Skapad 2021-02-05 10:10 i Stordammens skola Uppsala
Här lär vi oss om avrundning, överslagsräkning och att använda alla fyra räknesätten med decimaltal.
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du få lära dig att avrunda tal och göra överslagsräkning. Du ska få lära dig metoder för beräkningar med de fyra räknesätten vid användning av tal i decimalform. Vi ska också gå igenom vilka räknesätt som är lämpligast i olika situationer.

Innehåll

Målen med kapitlet "Räkna med tal i decimalform" är:

  • Lära dig att avrunda tal i olika sammanhang.
  • Kunna använda dig av överslagsräkning i alla fyra räknesätten.
  • Kunna utföra beräkningar med alla fyra räknesätten med tal i decimalform.
  • Lära dig att välja lämpliga räknesätt i olika situationer.

 

Begrepp som du ska kunna förklara i kapitlet är:

Avrundning, överslagsräkning, närmevärde, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på att använda effektiva och lättlästa strategier för att lösa uppgifter.

Du kommer att få arbeta enskilt på din egen nivå med uppgifter i matematikboken Beta.

För att träna på att kommunicera hur man tänker matematik så kommer vi ibland arbeta två och två och lösa matematikproblem.

Du kommer samtidigt att ha matteläxa som ska lämnas in och rättas gemensamt. 

Bedömning

Jag lyssnar på hur du löser uppgifter tillsammans med kompisar.

Jag tittar på hur aktiv du är vid genomgångar och hur aktivt du arbetar på lektionerna.

Vi går igenom läxorna tillsammans och rättar för att se om du förstått och för att se hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

När vi arbetat klart med kapitlet kommer du att få göra ett test/prov på kapitel 4.

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Matriser

Ma
Matematikboken Beta - Kap 4

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan det väldigt bra
Exempel
Problemlösning
Lösa problem. Använda rätt strategier och metoder. Kunna beskriva tillvägagångssätt.
Lena köpte euro för 738 kr. Ungefär hur många euro fick hon, om kursen den dagen var: 1 euro = 9,22 kr.
Begrepp
Kunna använda sig av begreppen som tillhör avsnittet.
Avrundning, överslagsräkning, närmevärde, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot.
Metod
Välja och använda rätt metod. Kunna lösa enkla rutinuppgifter som tillhör avsnittet.
43,5-29,2 eller Beräkna med överslagsräkning: 6,9 x 42,5
Kommunikation och resonemang
Kan redogöra för och samtala om hur man löst uppgifter och använder t.ex bilder, tabeller, diagram. Kan resonera genom att ställa frågor, framföra och bedöma matematiska argument.
Familjen Persson åkte på motorvägen utanför Hamburg då de stötte på ett vägarbete. De satt fast i bilkö i 3 h. Nu har vi bara hållit en medelhastighet på 8 km/h, sa pappan. Hur lång sträcka hade de kört i bilkön?