👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temperatur och diagram

Skapad 2021-02-05 10:18 i Hindås skola Härryda
Pedagogisk planering för kap 5: Temperatur och diagram i MatteBorgen 5A.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med temperatur och diagram. Du kommer att få lära dig t ex om hur man läser av en termometer och hur man ritar ett linjediagram.

Innehåll

Mål för eleven

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • Läsa av och förstå linjediagram
 • Läsa av termometern
 • Rita linjediagram
 • Räkna ut medelvärde
 • Läsa av och förstå cirkeldiagram

Begrepp:

 • Plusgrader
 • Minusgrader
 • Celsius
 • Temperaturen stiger
 • Temperaturen sjunker
 • Linjediagram
 • Medelvärde
 • Medeltemperatur
 • Genomsnitt
 • Cirkeldiagram

Hur?

 • Genomgångar där vi pratar matte och tränar matematiska begrepp
 • Självständigt arbete
 • Par- och grupparbete

Bedömning:

Din förmåga att

* använda dig av de olika begreppen som står ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Temperatur och diagram, åk 5

behöver öva mer
godtagbara kunskaper
Läsa av termometern.
Läsa av och förstå linjediagram.
Rita linjediagram.
Räkna ut medelvärde.
Läsa av och förstå cirkeldiagram.