👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kapitel 5 Vt- 21

Skapad 2021-02-05 10:30 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Matematik år 5 - Beta Kapitel 5
Grundskola 5 Matematik
Beta kapitel 5 Geometri

Innehåll

Period:

VT-21

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Vi hjälper varandra att utveckla strategier när vi "kör fast"
 • Du kommer att arbeta enskilt, utifrån valt spår
 • Du kommer att få arbeta med problemlösning i grupp

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • mäta och jämföra längder
 • samband mellan olika enheter för längd
 • använda skala för att beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • egenskaper hos och namn på några polygoner
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • deci
 • centi
 • milli
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • rät vinkel
 • skala
 • förminska
 • bas
 • höjd
 • parallellogram
 • romb
 • omkrets
 • area

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, grupparbete och diagnos.

Uppgifter

 • Mattetest kapitel 5, geometri

 • Test Geometri onsdag 24 mars

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Beta Kap 5

Rubrik 1

på väg att utveckla
har förmåga
har god förmåga
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Kommunikation
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.