Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP v. 6-13

Skapad 2021-02-05 10:48 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Grundskola F – 5
Eleverna har olika intresse och behov utifrån både ålder och kunskaper. Vi vill därför få med flera delar som både utmanar och utvecklar eleverna på ett positivt sätt där de får arbeta med sådant de sedan tidigare är bekanta med men även prova på nya saker. Vi kommer bland annat arbeta med: - Bygga, skapa och pyssla tillsammans med andra - finmotorisk träning. - IKT-verktyg - lära känna digitala verktyg och hur de kan användas. - Minecraft - lära känna, skapa och samarbeta i den digitala världen. - Aktivitet och rörelse - grovmotorik, kondition, styrka och regler kring olika lekar.

Innehåll

Vad ska vi göra och när sker det:

 • Vi ska bygga och konstruera en fröautomat för att lära oss om djurlivet och hur de fungerar under olika årstider. Detta sker under vecka 6-8. 
 • Vinter OS kommer vi arrangera under sportlovet, (v.7), där eleverna kommer få prova på några olika grenar. Grenar som kommer utövas är: 
  • - Pulka-Bowling, med hjälp av pulka åka och få ner så många käglor (pet-flaskor) som möjligt. 

  • - Skidskytte, eleverna skall kasta ner bollar liggandes på koner med hjälp av ärtpåsar. Missar man kör man straffrunda. 

  • - Toss-skidor, eleverna skall ta sig upp och ner i backen på snabbast tid samtidigt som de har halkiga blåa tossor på sig. 

  • - Is-curling, eleverna skall stöta isblock och få så bra poäng som möjligt. 

 • Då vi behöver implementera mer arbete med digitala verktyg på fritids kommer vi låta eleverna prova på minecraft, här kommer de få olika uppdrag de ska lösa och slutföra tillsammans som där efter kommer utvärderas. Detta sker under vecka 8-13 för att därefter utvecklas vidare. 
 • Övrigt som ständigt pågår på fritids vid sidan av är pyssel, skapande och spel i olika former. 


Hur ska vi gör det:

 • Arbeta praktiskt och lära teoretiskt med olika material och verktyg. 
 • Fysiska aktiviteter utomhus som är kopplade till vinter OS.
 • Introducera och starta upp arbetet med digitala verktyg och minecraft.  

Lärandemiljö:

Under kommande aktiviteter och sysselsättning ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

Centralt innehåll: 

Språk och kommunikation

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: