Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-02-05 10:49 i Fridebo förskola Eslöv
Förskola
Språkutveckling. Vi låter barnen uppleva en planerad språkaktivitet varje dag. Vi samtalar, reflekterar och återkopplar kring språkaktiviteterna och det förändrade lärandet.

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

Främja barnens språkutveckling, språkförståelse och medvetenhet kring språket

 

 

Mål: 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp och se samband.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Samplanering

 

Varför(Gap)?

För att utveckla barnens ordförråd samt ge barnen förståelse för och sammanhang kring språket.

Ge barnen möjlighet till att fatta ett intresse för berättelser och på så sätt möjlighet att utveckla sin fantasi.


Vad(värden)?

 

Språkutveckling, språkförståelse, språkmedvetenhet samt ge barnen sammanhang kring detta och tillit till sin egen förmåga.

 

Hur(samhandling)?

Planerad högläsning, använda Polyglutt, flanosagor, sagolådor och arbeta med handdockor . Samtala, reflektera, återkoppla kring aktiviteterna.

 

Vem/vilka(aktörer)?

Undervisande pedagoger och de barn som är närvarande vid undervisningen.

 

Var(rum/plats)?

 

Inne i lilla biblioteket på avdelningen.

 

När(tid)?

 

Samlingen innan lunch.

 

Dokumentation

 

Genomförande

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: