Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2021-02-05 11:33 i Maria Parkskolan Helsingborg
-ett arbete som sträcker sig från Big Bang till järnåldern
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska läsa om Nordens historia från urtiden, istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Mål och arbetssätt

 Under det här arbetet kommer du genom film, litteratur, diskussioner och genomgångar få lära dig mer om forntiden. Vi kommer att arbeta med ord och begrepp kopplat till tidsåldrarna.
Vi kommer att fokusera på att:

 •         läsa faktatexter och svara på frågor om texten.
 • samtala kring det vi läst och filmer vi sett.

 • skriva text om det vi läst och lärt.

 

Läraren vet att du kan när du....

 •  visar förståelse för vad en tidslinje visar.
 •  kan förklara människans uppkomst. 
 •  kan berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
 •  kan använda temats begrepp.
 •  kan berätta något om de olika tidsepokerna Urtiden, Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.


Centrala begrepp / nyckelord

evolution, redskap, bofast, nomad, amfibie

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: