Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek med matematik

Skapad 2021-02-05 11:55 i Trönö förskola Söderhamn
Förskola
Vi vill att barnen skall få "prova på" och leka med matematik under lustfyllda förhållanden.

Innehåll

Nuläge

Vi har sett att vi inte får in matematik i vårt projektarbete i den omfattning som vi har önskat och vi tror att barnen behöver. Barnen behöver ges möjligheter att få uppleva matematik på olika sätt. 

Mål

Vi vill säkerhetsställa att barnen har fått många möjligheter att tänka och uppleva matematik. Att de skall få en positiv upplevelse av matematik. 

Syfte

Vi tycker att det är viktigt att barnen har fått möta matematik på många olika sätt i förskolan. Vi vill ge dem en bra matematikgrund.

Genomförande

Vid två till tre tillfällen i veckan erbjuds barnen matematikuppgifter i rosa rummet under förmiddagarna. Alla barn som är i rummet erbjuds att prova på materialet men på frivillig basis. 

Vi kommer att erbjuda barnen att få prova på olika sätt att att jobba med bl.a siffror, antal, hälften, dubbelt, subtraktion, addition, mönster, former, programmering, lägesord och begrepp.

Dokumentation under lärprocessen

Vi gör ett gemensamt lärloggsinlägg i veckan. All personal dokumenterar "sina" tillfällen.

Ansvar

Personalen som skall vara i det rosa rummet ansvarar för att aktiviteterna blir genomförda.

Uppföljning

Vi följer upp vid fredagsplaneringarna och utvärderar vid terminens slut. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: