Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda gruppen,Trygghet/testa -Musslan

Skapad 2021-02-05 12:19 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
De yngre barnen på Musslan kommer i mindre grupp få testa på nya aktiviteter i sin takt.

Innehåll

TRYGGHET 


BAKGRUND

För det yngre barnen på Musslan är det mesta nytt. 
För dom är det viktigaste just nu att få känna trygghet och hitta sin plats i gruppen. 
Genom att i mindre grupper få tid i lugn och ro att utforska nytt material på sitt sätt. 

 

MÅL

Barnen ska känna delaktighet i gruppen. 

Alla ska bli erbjudna att testa på aktiviteterna flera gånger. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Alla barn ska bli erbjudna att prova på nya aktiviteter eller skapande.
Vi kommer börja med att fokusera mest på vattenlek och skapande med färg. 

Aktiviteterna kommer upprepas flera gånger så de barn som kanske inte vill prova direkt får fler chanser att närma sig.

 

 

DOKUMENTATION

 

Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: